Találatok az alábbira:

A gyermekek szolgálatában

Szerző: szirak.sara on 2023/09/23
| 0

Több mint száz fő részvételével tartotta meg hagyományőrző módon Kárpát-medencei Református Gyermekvédelmi Konferenciáját a Református Szeretetszolgálat szeptember 22-én. A tanácskozásnak a Káposztásmegyeri Református Gyülekezet adott otthont.

A találkozó kezdetén Nagytiszteletű Zámbó András lelkipásztor, a Káposztásmegyeri Református Egyházközség lelkésze tartott áhítatot a 2Kir 5 alapján. „Képviselni kell Istent a gyermekek felé végzett szolgálatunkban, ez az alapvető feladatunk” – helyezte a hallgatóság szívére.

Az áhítatot követően Dr. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Köszöntőjében kiemelte, hogy a Református Szeretetszolgálat elkötelezett az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek magas színvonalú ellátásában. A Református Szeretetszolgálat felelős fenntartóként igyekszik minden eszközével támogatnia szolgálatot végzők mindennapi munkáját. A tanácskozás kiemelt témája 2023. évben a tehetséggondozás, ennek megfelelően a Református Szeretetszolgálat intézményei, nevelőcsaládjai törekszenek arra, hogy minden gyermek egyéni szükségleteihez illeszkedően a megfelelő támogatást megadja a tehetséggondozáshoz, továbbtanuláshoz.

„Krisztusban egy testek vagyunk: nem mondhatunk le arról, hogy folyamatosan nyomon kövessük egymást. Az egyház számára kiemelt jelentőségű a gyermekek segítése. Isten azért hív el bennünket e szolgálatra, hogy ezeknek a gyermekeknek a megmentésén munkálkodjunk” – zárta szavait.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár kiemelte a gyerekvédelemben az egyházak szerepét, amelyek azért fontosak, mert több évszázados tapasztalatuk van a szociális területen, és élvezik a társadalom bizalmát is. Egy másik fontos szereplőnek a nevelőszülőket nevezte, akikre – megfogalmazása szerint – azért van nagy szükség, mert „egy elvesztett család pótlására nincs jobb megoldás mint egy másik család”. Jelenleg a 23 ezer gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatal majdnem 70 százaléka nevelőszülőnél él. Az elmúlt négy évben háromszázzal nőtt a nevelőszülők száma, de még többre lenne szükség – közölte az államtitkár.

Nagytiszteletű Makkai Péter János református lelkész, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány vezetője a határon túli ellátási tapasztalatokról adott számot.

Ezt követően dr. Feffer Zsuzsanna a Belügyminisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának főosztályvezetője átfogó előadást tartott a gyermekvédelmi szakellátást érintő aktuális változásokról, fenntartókat és szolgáltatókat érintő feladatokról.

A konferencia határon túlról érkező vendégelőadói saját szolgáltatási tapasztalataikat osztották meg a közönséggel. Torma Vera igazgató a Diakónia Keresztyén Alapítvány gyermekvédelmi tevékenységét, Balla Júlia intézményvezető a Kajántó Mária Gyermek- és Ifjúsági Otthon munkáját, Bertalan Csilla igazgató a micskei Sámuel Szociális Bentlakás szolgálatát mutatta be, fókuszálva a kihívásokra és a lehetséges megoldásmódokra.

A Református Szeretetszolgálat által fenntartott két nagy gyermekvédelmi intézmény tehetséggondozás területén végzett jó gyakorlatait Miklósi Erzsébet és Egri Ilona intézményvezető felvezetése után az érintett intézmények gondozási helyein nevelt gyermekek előadásai elevenítették meg. Szilágyi Ágnes verset mondott, Gál Alexandra énekes műsort adott elő, Huszár Kristóf néptáncos bemutatóval tett bizonyságot arról, mindenki valamely területen kiválóság tud lenni.

Mózes Áron a Wáli István Református Cigány Szakkollégium igazgatója a szakkollégiumi tehetséggondozásról, valamint a pályaválasztásról tartott előadásában kiemelte a középiskolában elkezdett fejlesztőmunka jelentőségét.

Dr. Eperjesi Tamás a Református Szeretetszolgálat Felzárkózási Osztályának megbízott osztályvezetője a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai területén és a FETE program keretében végzett jó gyakorlatokat mutatta be.

Dr. Szontágh Pál Iván, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója a református pedagógiai-szakami szolgáltatás szerepvállalásáról beszélt. Előadásában kitért arra, hogy a tanulási eredmény a felelősség, a szövetség és az eredményesség függvénye.

Jagamos Izabella pszichológus és Plaszkóné Ferkovics Katalin szakvizsgázott tehetségfejlesztő a Református EGYMI tapasztalatairól adott számot.

A konferencia lehetőséget biztosított a szakmai továbbképzésre, a közös gondolkozásra, a tapasztalatcserére és a szolgálat megerősítésére.

A Református Szeretetszolgálat elkötelezett a reá bízott gyermekek magas színvonalú ellátásában, melynek elválaszthatatlan része a tehetséggondozás. A Református Szeretetszolgálat törekszik arra, hogy gyermekek fejlesztésében, felzárkózásában a társszakmákkal közösen érjen el eredményeket.

 

 

Intézmények összehasonlítása