Találatok az alábbira:

ORSZÁGOS INTÉZMÉNYES DIAKÓNIAI KONFERENCIA

Szerző: szirak.sara on 2023/11/29
| hír
| 0

„Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk” (Zsolt 33, 22)

A Református Szeretetszolgálat 2023. november 27-28-án szervezte meg az Országos Intézményes Diakóniai Konferenciáját Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban. Az országos találkozó közel másfél évtizedes hagyománnyal bír. A rendezvényen mintegy 250 szakember vett részt a Magyarországi Református Egyház szociális intézményfenntartó szervezetei és diakóniai szolgálatai részéről.

A tanácskozás fókuszában az aktuális szakmapolitikai kérdésekről történő tájékoztatás állt, de ugyanakkor az alkalom lehetőséget adott a lelki feltöltődésre, a találkozásokra, a személyes beszélgetésekre is.

A konferencia első napján Nagytiszteletű Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese tartotta a nyitó áhítatot a Jn 5, 1-15. alapján.

„Világunkban, amelyben élünk, hány olyan beteg, kiszolgáltatott ember él, aki így kiált fel a végén: nincs emberem! Mi azért vállaltuk fel ezt a szolgálatot, mert szeretnénk ott állni, szeretnénk őket felkarolni és vinni” – mondta. „Ez a mi dolgunk, az Úrra mutatni. (…) Ha azt érzed, hogy tehetetlen vagy, ha azt érzed, hogy nincs embered, akkor állj meg és fordulj az ige szavához, mert Isten Szent Lelke meg fogja áldani az utat, és olyan tűzzel tud felruházni bennünket, amire nagyon nagy szüksége van ennek a világnak” – helyezte a hallgatóság szívére.

A résztvevőket Nagytiszteletű Őz Lajos, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese, a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottságának elnöke a Mk 1, 11 igeversével köszöntötte. „Szolgálunk, ott vagyunk a sűrűjében, és néha el kell jönnünk, mert erőt kell gyűjtenünk. Rengeteg szakmaiság, barátság vár bennünket a konferencián, és ideje van a lelki elcsendesedésnek, amikor feltöltekezünk mi magunk is, hogy tudjunk segíteni” – emelte ki.

Ezt követően Dr. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója hálatelt szívvel emelte ki, milyen örvendetes, hogy ilyen létszámmal gyűltek össze a résztvevők. „A mai konferencia annak is az alkalma, hogy szembenézzünk magunkkal, mit kaptunk ettől az évtől. Mi volt az alapélményünk? Milyen nehézségeken mentünk keresztül? Le kell vonnunk a következtetéseket, ezekből gyarapodni, és megfogalmazni az Isten-élményünket” – zárta szavait.

A Belügyminisztérium képviseletében Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár a szociális ágazati fejlesztésekről beszélt nyitóelőadásában, majd dr. Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető a szociális szolgáltatásokat érintő jogszabályváltozásokról adott számot. A 2023-tól létrejött – jelenleg állami fenntartású – szakápolási központok működéséről dr. Joó Aranka, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakmai főigazgató-helyettese informálta a közönséget.

A Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatósága részéről Sashalmi Judit irodavezető a kincstári ellenőrzések tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel. Nagy Zsuzsa irodavezető a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Képzési Igazgatósága képviseletében a kötelező szociális továbbképzési és képzési rendszer aktualitásait ismertette a résztvevőkkel.

A délután folyamán a résztvevők kiscsoportos beszélgetéseken vehettek részt az idősügy, a fogyatékossággal élők ellátása és az intézményüzemeltetés kérdéseivel kapcsolatban.

Dr. Czibere Károly záróelőadásában a diakóniai szolgálatok működését érintő változásokról, szakmai kérdésekről adott tájékoztatást, illetve a 2024. évre történő felkészülést segítő információkat osztott meg a közönséggel.

Az első nap záróáhítatát Nagytiszteletű Erdős Eszter lelkipásztor tartotta az Lk 15, 11-32 igeversek, a tékozló fiú története alapján. Kiemelve e példázat szereplőit, a jelenlévők elé tárta, hogy mindenki tud valakivel azonosulni. „Ha rólad szólna ez történet, akkor ebben ki vagy te?” – tette fel a kérdést. A gyülekezet kiscsoportos beszélgetésekké alakult, és mindenki megosztotta a másikkal gondolatait, érzéseit a történettel kapcsolatban.

ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET

A tanácskozás második napján Főtiszteletű Balog Zoltán püspök úr szolgálatával úrvacsorás istentiszteletre került sor.

Püspök úr a Jer 4,3 igevers alapján hirdette Isten igéjét. „Így indul ennek a profétának a küldetése, és mindannyiunknak is az élete. A szabadságunk záloga az, hogy az Isten által nekünk szánt utat felismerjük, és azt járjuk” – mondta. „Hol van az az új kezdet, amit Isten nemcsak megnyit előttünk, hanem el is vár tőlünk? – tette fel a kérdést, és a szeretetszolgált eredetére, esszenciális pontjaira mutatott rá. „Miért csináljuk ezt? Mert felszabadultunk arra, hogy mások egésszé tehető életével törődjünk – mert a mi életünket Jézus Krisztus megváltásával már egésszé tette” – helyezte a hallgatóság szívére.

ÁTADTUK A DIAKÓNIAI DÍJAKAT

A délelőtt folyamán adták át a 2023. évi diakóniai díjakat: a Kiss Ferenc-díjat Debreczeni Margit Julianna, a Juhász Zsófia-díjat pedig Némethné Balogh Katalin vehette át.

A kitüntetéseket Ft. Balog Zoltán püspök úr, Nt. Őz Lajos, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese, a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottságának elnöke, Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója és Birinyi Márk, a Református Szeretetszolgálat diakóniafejlesztési főigazgató-helyettese adta át.

KISS FERENC-DÍJ

A Kiss Ferenc-díjat a Zsinat a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálat elismerésére alapította. A kitüntetésre az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért. A díj pénzbeli elismeréssel jár, és évente egy alkalommal kerül átadásra.

Ebben az esztendőben a Zsinat a 2023. november 7-i ülésén döntött a kitüntetett személyéről, így ezen elismerést Debreczeni Margit Julianna kapta.

Debreczeni Margit Julianna három évtizede él Sopronban, és első pillanattól kezdve a Soproni Református Egyházközség tagja, támogatója. Világi munkája mellett számos beteg gyülekezeti tagot látogatott rendszeresen. Saját gondjait félre téve naponta járta a kórházi kórtermeket, rászorulók otthonait, időseket gondozó intézményeket. Fizikai és lelki támaszt nyújtott a betegségben szenvedőknek, vagy a földi élet vége felé tartó embertársainak. A mai napig segít a lelkészi hivatalban az adminisztratív feladatok ellátásában, ügyeletei szolgálatot teljesít. A koronavírus-járvány idején is támogatta önként választott gondozottjait, segítette, bátorította őket. Részt vesz a diakóniai szolgálatokban, a nőtestvérek által készített keresztelői kendőcskék hímzésében, és a gyülekezeti énekeskönyvek keresztszemes hímzett borítójának elkészítésében. Szolgálatát végig kísérte a „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)

JUHÁSZ ZSÓFIA-DÍJ

A Juhász Zsófia-díjat a Zsinat a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálat elismerésére alapította. A kitüntetésre az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább 15 éves aktív szolgálati/munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén. A díj pénzbeli elismeréssel jár, és évente egy alkalommal kerül átadásra.

Ebben az esztendőben a Zsinat a november 7-ei ülésén döntött a kitüntetett személyéről, így ezen elismerést Némethné Balogh Katalin kapta.

Némethné Balogh Katalin misszióvezető 39 éve különféle szolgálati területeken, szakmai és teológiai képzettséggel, szívvel-lélekkel áll szolgálatban egyházunkban: a Diakónusképző Intézetben, válságos időkben a dunaalmási Egészségügyi Gyermekotthonban a testileg, szellemileg és lelkileg sérült gyermekek között és a leányfalusi Szeretetotthonban az idősek között, és immár 20 éve pedig a Református Iszákosmentő Misszióban és a dömösi Alkohológiai Szakintézetben a szenvedélybetegek között. Gyógyítani a testi-lelki szükségben szenvedőket az evangélium szabadító erejével, ez a 4 évtizedes szolgálatának lényege.

TOVÁBB FOLYTATÓDOTT A KONFERENCIA

A tanácskozás második napján az első blokkban a lelkészi jogállási törvényre vonatkozó aktuális kérdésekről, döntésekről adott számot dr. Szemán Ákos, a Zsinat Jogi Bizottságának elnöke. Ezt követően dr. Lakatos Hedvig, aki több évtizedig kodifikálta a szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályokat, mutatta be a világi jogszabályokat érintő lényeges kérdéseket. A második blokkban Nagytiszteletű Füsti-Molnár Szilveszter a cigánymissziós stratégia tervezet előkészítő munkálatait, dr. Eperjesi Tamás pedig a felzárkózási stratégia tervezet előkészítő munkálatait, valamint ezen dokumentumok készítésének főbb kérdéseit prezentálta a jelenlévőknek.

Hálásak vagyunk az együtt töltött időért, a találkozásokért, beszélgetésekért, intézményvezetőink és kollégáink fáradhatatlan szolgálatáért, mindezért egyedül Istené a dicsőség!

***

A református egyházi fenntartók nap, mint nap közel 77.000 rászoruló embertársunkért vállalnak felelősséget diakóniai szolgálatokban.

A szolgáltatásokat igénybe veszi:

  • 472 időskorú személy
  • 756 fogyatékossággal élő személy
  • 802 gyermek
  • 704 egyéb egészségi állapota vagy hajléktalansága miatt rászoruló személy

7300 munkatárs dolgozik a szeretetintézményekben.

Naponta több mint 24.000 embernek adunk egy tál meleg ételt.

Naponta több mint 4.000 állami gondoskodásban élő gyermekért felelünk.

Naponta csaknem 2700 fő számára biztosítjuk a külvilággal való kapcsolattartást tanyavilágban vagy szegregált településrészen.

Naponta 7200 rászoruló embertársunkat látunk el, ápolunk vagy fejlesztünk el bentlakásos intézményben.

***

 

Intézmények összehasonlítása