Találatok az alábbira:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYERMEKVÉDELMI ASSZISZTENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Kelet-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ pályázatot hirdet gyermekvédelmi asszisztens munkakör betöltésére.

A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.törvény, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá az egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Kelet-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ

Munkavégzés székhelye: 4027 Debrecen, Ibolya u. 22.

Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Vármegye, az intézmény Debrecen közigazgatásához tartozó telephelyein.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan vagy határozott idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidővel

Munkarend és munkaidő:  folyamatos munkarend, heti 40 óra

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott kormányrendelet, és egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. A munkáltató a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megtéríti a munkába járás költségét.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Lakásotthoni környezetben nevelkedő 12 fő 0-25 éves korú gyermek, fiatal felnőtt teljes körű ellátása, nevelése folyamatos munkarendben.

Munkakör betöltésének feltételei:

  • Középiskola/gimnázium, Érettségi bizonyítvány;

gyermekotthoni asszisztens, gyermek-és ifjúságifelügyelő I.,  gyógypedagógiai asszisztens, mentálhigiénés asszisztens, pedagógiai asszisztens, pedagógiai és családsegítő munkatárs, gyógypedagógiai segítő munkatárs vagy szociális asszisztens, szociális segítő, ifjúságsegítő, felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozó, pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens), pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens

  • Cselekvőképesség,  
  • Magyar állampolgárság,
  • érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem állnak fenn.

A munkakör betöltéshez előnyt jelent: Szociális vagy gyermekvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz, bizonyítványok másolatai, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. §. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben nem álnak fenn, nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a bírálatban részvevők megismerhetik

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette az érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 08.00-16.00 óra között keresse az intézmény munkatársait a +36-30-273-0350-es telefonszámon.

Jelentkezés határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.

Jelentkezés módja:

  • Kizárólag elektronikus formában a kopis.renata@diakonia.hu email címre a benyújtandó dokumentumok megküldésével.

A pályázat elbírálásának határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

Intézmények összehasonlítása