Találatok az alábbira:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEJLESZTŐPEDAGÓGUS MUNKATÁRS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Szerző: szirak.sara on 2024/05/15
| 0

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Ékes Kapu Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon pályázatot hirdet 1 fő fejlesztőpedagógus munkatárs munkakör betöltésére fogyatékkal élő személyek kísérése tekintetében.

A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá az egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Ékes Kapu Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon

Munkavégzés székhelye: 6400 Kiskunhalas Magyar utca 20.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozott idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidővel

Munkarend és munkaidő: általános munkarend, heti 40 óra

A szociális ellátás célcsoportja: Fogyatékos személyek

Feladatok: Az ápoló-gondozó otthoni ellátást igénybe vevő személyek életvitelének támogatása, készségeinek fejlesztése, lakókörnyezetükben és azon kívüli programok biztosítása, igazodva az egyéni speciális igényekhez.

Különös tekintettel:

 • gondozási feladatok ellátása,
 • egyéni fejlesztési tervek elkészítése
 • meglévő készségek fejlesztése és szinten tartása a fejlesztési tervben foglaltak mentén
 • személyes élettér rendezésének támogatása
 • felügyelet biztosítása lakókörnyezeten belül és kívül
 • fejlesztő foglalkozások biztosítása
 • társas kapcsolatok készségeinek fejlesztése
 • közösségi programok szervezése
 • gondozottak hitéleti kísérése
 • egyéni állapotnak megfelelő gyógypedagógiai segítségnyújtás.

A munkakör megnevezése és a feladatok meghatározása az irányadó szakmai rendelet szerinti szakképesítés alapján kerül megállapításra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott kormányrendelet, és egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. A munkáltató a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megtéríti a munkába járás költségét.

Az ideális munkatárs: Felelősségteljes és megbízható, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei és kompetenciái magas szintűek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, empatikus és elfogadó szemléletű, a szolgáltatást igénybe vevőkkel és munkatársaival gördülékenyen együtt tud működni. Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással összefüggő célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni az igénybe vevők és érdeklődők számára.

A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképesítés.

További feltétel:

 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva),

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • hasonló munkakörben/fogyatékos személyek ellátása területén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Bemutatkozó levél legfeljebb egy oldalban,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Amit kínálunk: Bejelentett, határozott idejű, teljes munkaidős munkaviszony. Stabil, barátságos és támogató légkörű munkahely.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 09:00-14:00 óra között keresse az intézmény vezetőjét a +36/30 313-4589-es telefonszámon, vagy a vorosvaczki.csaba@diakonia.hu e-mail címen.

Jelentkezés határideje és módja: A munkakör betöltéséig folyamatos. Jelentkezni kizárólag elektronikus formában az vorosvaczki.csaba@diakonia.hu email címre, a benyújtandó dokumentumok megküldésével.

A pályázatok elbírálásának időpontja: A munkakör betöltéséig folyamatos.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

Intézmények összehasonlítása