click to enable zoom
keresés...
We didn't find any results
térkép megnyitása
Megtekintés Roadmap Satellite Hybrid Terrain Én helyzetem Teljes képernyő
Találatok az alábbira:

Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény

Intézmény bemutatása

“Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük…” Mt 7,12

2009. január 1-én megnyitotta kapuit a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény. Ennek mintegy előzménye, hogy a Magyarországi Református Egyház – megérezvén a fokozatosan nehezedő társadalmi problémákat, a súlyosbodó anyagi nehézségeket – útitársnak szegődött Baja Város Önkormányzata mellé. Célunk, hogy abajba jutott és kilátástalannak tűnő élethelyzetében mindenki biztosan számíthasson arra, hogy segítséget kap. Bízunk a megújuló szociális ellátások hatékonyságában és abban, hogy a helyi társadalom minden tagja érzékennyé tehető.

Szolgálataink

Házi segítségnyújtás

Szociális alapszolgáltatás, melynek keretében biztosítjuk:

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
 • Gondozónőink napi szükséglet szerint nyújtanak segítséget az ellátást igénylő lakásán, Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Nemesnádudvar, Hajós, Szeremle területén.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

 • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését
 • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
 • szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Szociális étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről (ebédről) gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy egészségi állapota indokolja, kérésére diétás étkeztetést biztosítunk.

Célunk, hogy olyan színvonalú ellátást nyújtsunk, amely a lakosság szükségleteinek megfelel, ezért az igénybevételnek több módját biztosítjuk:

 • az étel kiszolgálását egyidejű helyben fogyasztással (Szabadság út 81., Telcs Ede u. 8.) az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára,
 • az étel elvitelének lehetővé tételét,
 • az étel lakásra szállítását.

Idősek nappali ellátása

Az Idősek nappali ellátása, mint nappali ellátást nyújtó intézmény a saját otthonukban élők részére biztosít két telephelyen olyan környezetet, ahol az ellátást igénybe vevők jól érezhetik magukat, társas kapcsolataikat bővíthetik, építhetik, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe, programokba, s mindezt úgy, hogy az a napi életritmusuknak megfelelő legyen. Azok az ellátási területen élő tizennyolcadik életévüket betöltött személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik önmaguk ellátására részben képesek, de egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Számukra segítséget nyújtunk életvitelük fenntartásában, egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára lehetőséget biztosítunk, igény szerint a napi egyszeri étkeztetésre (meleg ebéd elfogyasztására), továbbá pihenésre, közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására. Helyet adunk a közösségi szervezésű programoknak, biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Közösségi pszichiátriai ellátás

A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető gondozás, amelynek során a pszichiátriai betegek saját otthonukban kapnak személyre szabott, szükségleteknek megfelelő segítséget.

Ellátási területek: Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Nemesnádudvar, Érsekhalma.

Pszichiátriai betegek otthona

A Pszichiátriai Betegek Otthona gondozást, ápolást nyújtó bentlakásos intézmény, mely a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény keretében önálló szakmai feladatként működik.

Vegyes profilú, ugyanis az ellátottak köre kiterjed a pszichiátriai betegségben szenvedőkre, valamint a mentális retardációban szenvedőkre egyaránt.

Támogató szolgálat

A támogató szolgáltatást, egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgás, értelmi, és halmozottan sérült, vagy autista ) személy veheti igénybe .

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a közszolgáltatások elérésének segítése, önálló életvitelük megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.

Fogyatékosok Nappali Intézménye (FONI)

A FONI testi, érzékszervi, értelmi sérült, illetve autista gyermekek, fiatalok és felnőttek részére nyújt szakszerű nappali ellátást, alkalmat teremt társas kapcsolatok kialakítására, közösségi, szabadidős, kulturális programokon való részvételre.

Elsődleges célkitűzésünk, hogy segítséget nyújtsunk azoknak a családoknak, melyekben valamilyen sérültséggel élő, iskolarendszerben nem vagy már nem tanuló, 3 évesnél idősebb gyermek vagy fiatal felnőtt él, és ezért a szülők egyikének napjait az ő gondozása tölti ki. Intézményünk hétköznap, munkanapokon reggel 7.30 órától 15.30 óráig tart nyitva. Igény szerint napközben ebédet is biztosítunk. Ellátási területünk Baja városára és kistérsége településeire terjed ki.

Hajléktalanellátás

Baján a ’90-es évek eleje óta létezik hajléktalan ellátás, kezdetben a családsegítő központ működtette, több mint tíz éve önálló egység.
Jelenleg a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézményen belül a következő ellátások működnek:

 • A Népkonyha, mely naponta egy alkalommal biztosít meleg ételt nem csak hajléktalanoknak, hanem azoknak is, akiknek ugyan van fedél a fejük felett, de erre rászorulnak rossz szociális helyzetük miatt. Az étkezés12-től 13 óráig tart.
 • A Nappali Melegedő hajléktalan személyeknek(férfiaknak, nőknek egyaránt) biztosít lehetőséget a közösségi együttlétre, a pihenésre, tisztálkodásra, ruhájuk kimosására, az ételük melegítésére, tálalására, elfogyasztására. Itt tévézhetnek, olvashatnak, beszélgethetnek. A Nappali Melegedő reggel 8-tól este 6-ig áll rendelkezésükre, maximum 30 fő befogadására képes.
 • A hajléktalan ellátás harmadik egysége a Hajléktalanok Átmeneti Szállása. A szállón 20 férőhely van három szobában, kizárólag férfiak számára. A hölgyeknek, ha szükséges, abban a városban keresünk szállást, amelyben fogadják őket, illetve amely számukra is megfelel. A kliensek a megkötött megállapodás alapján egy évig lakhatnak a szállón, mely időtartam további egy évvel méltányossági alapon meghosszabbítható, de természetesen a cél, hogy mindenki találjon minél előbb munkát, legyen jövedelme, és ezáltal lakhatáshoz jusson. A szálló nyitvatartási ideje:16 órától másnap reggel 8 óráig.

Idősek otthona

A 80 férőhelyes otthonunk részben akadálymentesített, egyszintes épületekből áll, 1-2-3 illetve 4 ágyas szobákkal. Minden szoba kézmosóval és egyénre szabott bútorzattal felszerelt, valamint csengő- és jelzőrendszeres berendezés segíti az ápolás-gondozás folyamatát.

Az épülethez nagy kert és terasz is tartozik, amely kiváló lehetőséget nyújt idős lakóink nyugodt, békés környezetben való pihenésére.

Házasság- és családgondozó szolgálat

A Magyarországi Református Egyház Házasság- és Családgondozó Szolgálata 1991-ben jött létre.

A több mint két évtized alatt országos hálózattá növekedett és örömmel tölt el bennünket, hogy 2010-ben Baján is megnyitotta kapuit ez a nagy múltra visszatekintő misszió.

A Családgondozó Szolgálat várja azokat a személyeket, párokat, családokat, akik életvezetési nehézségeikkel, párkapcsolati problémáikkal, mindennapi feladataik gondjaival, nem tudnak kihez fordulni.

A Református Házasság- és Családgondozó Szolgálat küldetése, a segítségért kiáltó családok számára nyújtott támogatás mellett, a közösségépítés, a családgondozás a meglévő családok együtt maradásának segítése.

Cím: Pokorny J. u. 1-3.
Település:
Irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Megnyitás térképen
Property Id : 1600
Intézmény teljes neve: Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény
Fenntartó: Református Szeretetszolgálat
Alapítás éve: 2009
Honlap: www.cedrusbaja.hu
Telefonszám: 06 79 321 552
E-mail: cedrus kukacs diakonia.hu
az intézmény fogad önkénteseket
Bibliaóra
családi nap
fodrász
gyógytorna
igény szerinti foglalkozások
kert
kézműves foglalkozások
kirándulások
környezettudatos energiahasználat
nyaralás
portaszolgálat
saját játszótér
tankert
teljes akadálymentesítés
terápiás állatok

Intézmények összehasonlítása