click to enable zoom
keresés...
We didn't find any results
térkép megnyitása
Megtekintés Roadmap Satellite Hybrid Terrain Én helyzetem Teljes képernyő
Találatok az alábbira:

Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ

Rákóczi u. 56.
add to favorites
9281

Intézmény bemutatása

“Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.” Mk 9,37

A nevelőszülői hálózat olyan otthont nyújtó ellátási forma, mely a gyermekvédelmi szakellátásba gyámhivatali határozat alapján elhelyezett gyermekek és fiatalok otthont nyújtó, teljes körű ellátását végzi, előkészíti a családi környezetükbe történő visszahelyezésüket, vagy ha az valamilyen ok folytán nem lehetséges, elősegíti az örökbefogadást.

A Hálózat emellett megkeresi az arra alkalmas, befogadó családokat, kiképezi őket a feladat ellátására, valamint folyamatosan biztosítja lelki és fizikai támogatásukat. Közösségé formálásukban kulcsszerepük van az egyházi közösségeknek, a gyülekezeteknek, a gyermekek fejlődése, szocializációja, ily módon még inkább biztosítva van. A vér szerinti családokkal való segítő kapcsolattartás is kiemelt helyen szerepel a programban.

A hatályos jogszabályok szerint nevelőszülő az a huszonnegyedik életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki:

  • a gondozásába helyezett gyermeknél legalább tizennyolc, de legfeljebb ötven évvel idősebb,
  • személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására, és a családjába történő visszakerülésének támogatására,
  • szülői felügyeleti joga nem szünetel, azt nem szüntették meg.

A nevelőszülők lelkészi ajánlással kerülnek a hálózathoz. Ez lehet református lelkészi ajánlás, vagy ha a jelentkező más vallási felekezethez tartozik, akkor annak a papnak, atyának, lelkipásztornak az ajánlását fogadjuk jó szívvel.

Azáltal, hogy a családok mind a gyülekezet tagjai, egyházunk pedig a gyülekezeteiben él, így a befogadott gyermek egyszerre egy hármas családba kerül. Ez egy hatalmas szeretettöbbletet és értéktöbbletet nyújt az elszenvedett traumák feldolgozásához.

A jelentkezést követően jelentkezési lapot küld a Hálózat ügyintézője, melyet kitöltve kell visszaküldeni a lelkészi ajánlással együtt. Ezután komplex alkalmassági vizsgálatra kerül sor (interjú, teszt, környezettanulmány). Ezt követi a képzés (28 óra döntés-előkészítő, valamint 32 óra felkészítő tanfolyam). A Tanúsítvány megszerzését követően, a nevelőszülő jelölt benyújtja a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat a működtetőnek, aki a kérelmet továbbítja az eljáró Kormányhivatal felé. A nevelőszülő a Kormányhivatal végleges döntését, a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést követően kezdheti meg tevékenységét.

A nevelőszülő, saját gyermekeivel együtt maximum hat gyermeket nevelhet, ha nincs saját kiskorú gyermeke, akkor öt gyermeket fogadhat be.

A Hálózat célja, a rábízott gyermekek magas színvonalú, hitben és szeretetben történő nevelése.

Célunk, hogy a gyermekek képessé váljanak a vér szerinti családjukba való visszailleszkedésre, vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó családba történő beilleszkedésre, az önálló életvitelre.

Cím: Rákóczi u. 56.
Irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Megnyitás térképen
Property Id : 3456
Intézmény teljes neve: Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ
Fenntartó: Református Szeretetszolgálat
Alapítás éve: 2018
Telefonszám: +36 1 607 9519
E-mail: nyugatinevszulo@diakonia.hu
önálló lakóegység
teljes akadálymentesítés

Intézmények összehasonlítása