click to enable zoom
keresés...
We didn't find any results
térkép megnyitása
Megtekintés Roadmap Satellite Hybrid Terrain Én helyzetem Teljes képernyő
Találatok az alábbira:

Szivárvány Református Idősek Otthona – Borsodgeszt

Fő u. 57.,
add to favorites
7627

Intézmény bemutatása

  „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagyok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mt 11,28

Az intézmény 2002-ben nyitotta meg kapuit ellátottai számára. Biztosítja az idős rászorulók teljes bentlakásos ellátását, ápolását-gondozását.

Az ellátási terület Magyarország egésze, bárhonnan fogadunk ellátottakat. Az ellátottak többsége a környező településekről érkezik, de a helyi lakosok részesülnek előnyben elhelyezés tekintetében.

Az intézmény a bentlakásos idős ellátás mellett működtet más szolgáltatásokat, szociális étkeztetést, és házi segítségnyújtást 3 településen /Borsodgeszt, Csincse, Szentistván./

Az intézmény elhelyezkedése:

Észak-magyarországon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól 30 km-re a Bükk hegység lábánál a lankás- dombos Borsodgeszt községben található szeretetotthon. A település un. zsáktelepülés melyből a közlekedés kicsit nehézkes. Az intézmény megközelítése Miskolcról autóbusszal illetve személyautóval lehetséges. A buszmegálló az intézménytől 2 percre található a Református templom szomszédságában.

 

Filozófiai gondolata: „Az emberi méltóság megőrzése, az emberhez méltó élet biztosítása az életkor legvégső határáig, a személyre szóló gondozás-ápolás megvalósításán keresztül”

Története: Az intézményt 2002-ben adták át, mint Idősek Otthonát. Előtte az épületben idősek Napközi Otthona működött. Régebben iskolaként funkcionált és itt volt a tanítói lakás is. E régi épületek korszerűsítése és átépítése révén alakult ki az intézmény mai arculata. Az intézmény fenntartója 2002-től 2009 év végéig a Borsodgeszt település Önkormányzata. 2010 évtől a működtetést átadta a Magyarországi Református Egyháznak.

Struktúrája: Ma az otthonban 20 idős ellátott tartós bentlakásos ellátására van lehetőség. A bentlakásos otthonba azok a nyugdíjkorhatárt elért személyek, valamint a18. életévüket betöltő személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük vagy más okból gondoskodni nem képesek, folyamatos gondózási-ápolási ellátásra szorulnak. Az idős otthoni ellátás a napi 4 órát meghaladó, ill. a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján vehető fel. Az intézmény az életvitelhez szükséges körülménynek, az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi-és mozgásállapotának megfelel. Akadálymentesített közlekedő kijáratokkal rendelkezik. Az intézményben összesen 6 lakószoba van. Az épülethez tartozik egy tágas árnyékos terasz, ahol ellátottaink a jó idő beköszöntével szívesen tartózkodnak, itt történik a kerekes székes ellátottak levegőztetése is. Az intézmény csodálatos árnyas parkkal virágos kertel, rendelkezik, ahol néhányan szívesen tevékenykedtek.

Az intézmény konyhájából szociális étkeztetést 20 fő vesz igénybe, házi segítségnyújtásban 66 személy részesül. Az intézmény az ellátottak számára napi háromszori étkezést – ebből legalább egy alkalommal meleg – biztosít. Az intézmény az étkezést az ellátottak életkori sajátosságainak és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja. Igény szerint a tízórai és az uzsonna fogyasztása is megoldható.

 

Szakmai munkánk, szolgáltatásaink alapjai:

Gondozás: a lakók életkorából és szükségleteiből adódó feladatok elvégzése,

Ápolás, akinek egészségi állapota igényli ápolási feladatok ellátását, az intézmény orvosa által meghatározott ápolási teendők szakszerű elvégzésével igyekszünk egészégének megőrzésében visszanyerésében segíteni.

Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére a meglévő képességek fejlesztése, fenntartása érdekében foglalkoztatásokat szervez.

A foglalkoztatások szervezésében fontos a rendszeresség és az intézmény lakóinak a véleménye. A foglalkozásokon a lakók önkéntesen vesznek részt. Intézményünkben az ellátottak mentális ellátása ugyan úgy fontos, mint az ápolói, gondozói feladatok. Biztosítja az lakó számára a beilleszkedés elősegítését, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését, az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitásának fenntartását, megőrzését. Fontos a meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása, a hanyatlás megelőzése

A mentális ellátás célja, hogy az ellátott ki tudjon mozdulni az izolálódás, az introvertáltság, az önbíráskodás és a mások iránti közöny állapotából. Ennek elősegítése érdekében rendszeres programokra nyílik lehetőség az intézményen belül és kívül, hogy a mindennapok színesebbek legyenek.

Intézményünk alapszolgáltatási tevékenységeket is végez:

Étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik Borsodgeszt településen. Az étkeztetés igénybevétele főző konyháról elvitellel, illetve kihordással oldható meg.

Házi segítségnyújtást 3 településen végzünk. A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a szolgáltatást igénylő rászoruló számára, egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében.

Ennek során segítséget nyújt az ellátást igénybevevőknek:

  • Az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésével.
  • Az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködéssel.
  • A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában nyújtott segítséggel.
Cím: Fő u. 57.
Település:
Irányítószám: 3426
Ország: Magyarország
Megnyitás térképen
Property Id : 2399
Intézmény teljes neve: Szivárvány Református Idősek Otthona
Fenntartó: Református Szeretetszolgálat
Telefonszám: +36 49 336 407
E-mail: gesztiszivarvany kukac diakonia.hu

Intézmények összehasonlítása