Találatok az alábbira:

Gondozó/terápiás munkatársat keres a szolnoki Nehémiás Református Támogató Szolgálat

Szerző: gilicze.reka on 2021/10/19
| 0

pályázati felhívás

gondozó/terápiás munkatárs munkakör betöltésére

 

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda fenntartásában működő Nehémiás Református Támogató Szolgálat pályázatot hirdet 1 fő gondozó/terápiás munkatárs munkakör betöltésére, fogyatékos személyek célcsoportja körében személyi segítői feladatok ellátására.

 

Munkáltató neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Nehémiás Református Támogató Szolgálat

Munkavégzés székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1.

Feladatellátás helye: A Nehémiás Református Támogató Szolgálat ellátási területe, különösen Szolnok, Tiszajenő települések közigazgatási területe.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Munkarend és munkaidő: Háromhavi munkaidőkeret, egyenlőtlen munkaidőbeosztás, osztott napi munkaidő, heti 40 óra

A szociális ellátás formája: Alapszolgáltatás

A szociális ellátás típusa: Támogató szolgáltatás

A szociális ellátás célcsoportja: Fogyatékos személyek

Feladatok: A támogató szolgáltatást igénybe vevő személyek elérhető legmagasabb fokú önálló életvitelének támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által, igazodva az igénybe vevők egyéni, speciális szükségleteihez, így különösen:

 • gondozási feladatok ellátása,
 • háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás,
 • felügyelet biztosítása lakókörnyezeten belül és kívül,
 • információnyújtás és tanácsadás.

A terápiás munkatárs további feladatai:

 • egyéni és társas készségek fejlesztése,
 • egyéni állapotnak megfelelő gyógypedagógiai segítségnyújtás.

A munkakör megnevezése és a feladatok meghatározása az irányadó szakmai rendelet szerinti szakképesítés alapján kerül megállapításra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az ideális munkatárs: Felelősségteljes és megbízható, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei és kompetenciái magas szintűek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, empatikus és elfogadó szemléletű, a szolgáltatást igénybe vevőkkel és munkatársaival gördülékenyen együtt tud működni. Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással összefüggő célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni az igénybe vevők és érdeklődők számára.

A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképesítés.

További feltétel:

 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva).

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • elvégzett támogató szolgálattal kapcsolatos gondozó/terápiás munkatárs (korábbi megnevezés: személyi segítő) képzés,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • hasonló munkakörben/fogyatékos személyek ellátása területén szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk: Bejelentett, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony, stabil, barátságos és támogató légkörű munkahelyen.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 08:00-16:00 óra között keresse Hegedűs Ilona intézményvezető asszonyt a +36-30-678-7352 telefonszámon.

Jelentkezés módja: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, kérjük, elektronikus úton küldje meg bemutatkozó levelét és a felhívásban szereplő feltételeket is tükröző szakmai önéletrajzát Hegedűs Ilona intézményvezető asszony részére a nehemias.tamszolg@diakonia.hu e-mail címre.

Jelentkezés határideje: 2021. november 05.

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2021. november 12.

Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Jelentkezés módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

A felhívás letölthető IDE kattintva.

 

Intézmények összehasonlítása