Találatok az alábbira:

Új munkatársat keresünk Zalalövőn

Szerző: gilicze.reka on 2022/06/28
| 0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ASSZISZTENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Zalamenti és Őrségi Református Alapszolgáltatási Intézmény pályázatot hirdet asszisztens munkakör betöltésére, idős személyek célcsoportja körében szociális étkezés asszisztensi feladatok ellátására.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Zalamenti és Őrségi Református Alapszolgáltatási Intézmény

Munkavégzés székhelye: 8999 Zalalövő, Kossuth út 4.

Feladatellátás helye: A Zalamenti és Őrségi Református Alapszolgáltatási Intézmény ellátási területe

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Munkarend és munkaidő: Általános munkarend (hétfő-csütörtök: 10.00-14.00, péntek: 9.30-13.30, minimális eltérés megbeszélés szerint lehetséges).

A szociális ellátás formája: Alapszolgáltatás

A szociális ellátás típusa: szociális étkezés

A szociális ellátás célcsoportja: idős személyek

Feladatok: Részt vesz az étkeztetési szolgáltatási feladatok ellátásában.

 • Meleg étel biztosításánál segít az étel felszolgálásában, az étkezés utáni takarítási feladatok ellátásában.
 • A lakosság körében felmerülő étkeztetési alapellátási igényeket folyamatosan figyelemmel kíséri.
 • Információt szolgáltat az ellátás igénybevételének feltételeiről a gondozottak, hozzátartozók felé
 • Az ebédekkel kapcsolatos esetleges mennyiségi és minőségi panaszok rögzítése,
 • Az ebédek alkalomszerű érzékszervi ellenőrzése a szakmai vezető kérésére
 • Az étkezéssel kapcsolatos szabálykövető magatartás az ide vonatkozó szabályzásoknak megfelelően
 • Ételminták tárolása, tároló üvegek rendszeres fertőtlenítése, mosogatása
 • Mosogatási és takarítási rend betartása, abban való aktív részvétel
 • Naponta az ebéd elszállítása a főzőkonyháról majd ezt követően az Intézmény konyhájában az ebéd kiadagolása a szociális étkezők számára
 • Ebéd kiszállítása, kihordása Zalalövő városban az étkezők számára
 • Ebédhordást követően a szállításra használt gépjármű rendbetétele, zsírmentes fertőtlenítése, alkalmanként a gépjármű teljes külső-belső takarítása
 • Az egyes szolgáltatástípusokhoz kapcsolódó adminisztratív és előkészítői feladatok

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az ideális munkatárs: Felelősségteljes és megbízható, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei és kompetenciái magas szintűek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, empatikus és elfogadó szemléletű, a szolgáltatást igénybe vevőkkel, hozzátartozókkal és a munkatársakkal gördülékenyen együtt tud működni. Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással összefüggő célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni az igénybe vevők és érdeklődők számára.

 

A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképesítés vagy az előírt képzettség 5 éven belüli megszerzésére vonatkozó nyilatkozat, szakképzett jelentkező hiányában szakképzetlen munkavállaló is foglalkoztatható.

További feltétel:

 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság
 • „B” kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent: helybeli vagy ellátási területen élő jelentkező, szociális gondozó és ápoló végezettséggel rendelkező egyén

Amit kínálunk: Bejelentett, határozatlan idejű, részmunkaidős munkaviszony, stabil, barátságos és támogató légkörű munkahelyen.

A munkakör betöltésének időpontja: 2022. augusztus 1.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban:

Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 08:00-16:00 óra között keresse Peténé Szanati Rita intézményvezető asszonyt a +36-30-235-97-75 telefonszámon.

Jelentkezés módja: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, kérjük, elektronikus úton küldje meg bemutatkozó levelét és a felhívásban szereplő feltételeket is tükröző szakmai önéletrajzát Peténé Szanati Rita intézményvezető asszony részére a szanati.rita@diakonia.hu e-mail címre.

Jelentkezés határideje: 2022. július 18.

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2022. július 28.

Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Jelentkezés módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

Intézmények összehasonlítása