Találatok az alábbira:

Gondozó munkatársat keresünk Sajósenyére

Szerző: gilicze.reka on 2022/07/20
| 0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GONDOZÓ MUNKATÁRS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő „FÉSZEK” Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó Otthona Támogató Szolgálat pályázatot hirdet 1 fő gondozó munkatárs munkakör betöltésére, fogyatékos személyek célcsoportja körében személyi segítői feladatok
ellátására támogató szolgálathoz.

A munkaviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Intézmény neve: „FÉSZEK” Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó Otthona

Intézmény székhelye: 3712 Sajósenye, Kossuth u. 16.

Munkavégzés helye: Támogat Szolgálat (Miskolc, Görgey A. u. 5.) Miskolc és a munkaköri feladatok elvégzéséhez szükséges egyéb helyszín, így különösen a támogató szolgáltatás ellátási területe.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Munkarend és munkaidő: Kéthavi munkaidőkeret, heti 40 óra, osztott napi munkaidő

A szociális ellátás formája: Szociális alapszolgáltatás

A szociális ellátás típusa: Támogató szolgáltatás

A szociális ellátás célcsoportja: Fogyatékos személyek

Feladatok: A támogató szolgáltatást igénybe vevő személyek elérhető legmagasabb fokú önálló életvitelének támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése
által, igazodva az igénybe vevők egyéni, speciális szükségleteihez, így különösen:

 • gondozási feladatok ellátása,
 • háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás,
 • felügyelet biztosítása lakókörnyezeten belül és kívül,
 • információnyújtás és tanácsadás.

A munkakör megnevezése és a feladatok meghatározása az irányadó szakmai rendelet szerinti szakképesítés alapján kerül megállapításra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkáltató a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megtéríti a munkába járás költségét.

Az ideális munkatárs: Felelősségteljes és megbízható, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei és kompetenciái magas szintűek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, empatikus és elfogadó szemléletű, a szolgáltatást igénybe vevőkkel és munkatársaival gördülékenyen együtt tud működni.

Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással összefüggő célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni az igénybe vevők és érdeklődők számára.

A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképesítés.

További feltétel:

 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet (sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva).

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • elvégzett támogató szolgálattal kapcsolatos gondozó/terápiás munkatárs (korábbi megnevezés: személyi segítő) képzés,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • hasonló munkakörben/fogyatékos személyek ellátása területén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Bemutatkozó levél legfeljebb egy oldalban,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Amit kínálunk: Bejelentett, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony, stabil, barátságos és támogató légkörű munkahelyen. A munkavégzéssel összefüggő belföldi kiküldetés esetén teljes mértékű utazási költségtérítés.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 09:00-15:00 óra között keresse Óváriné Iván Máriát a +36-30- 7486263 telefonszámon.

Jelentkezés módja: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, kérjük, elektronikus úton küldje meg a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások bekezdésben foglaltak szerint összeállított pályázati anyagát a timotheus.tamszolg@diakonia.hu e-mail címre.

Jelentkezés határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.

A pályázatok elbírálásának időpontja: A munkakör betöltéséig folyamatos.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Jelentkezés módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek
elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös személyes beszélgetésen vesznek részt.

A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések
betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

Az intézményvezető, a szolgálat vezetője és az intézmény munkatársai, vezetői megbízatásuk ellátásával, illetve munkaköri feladatukkal összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

Intézmények összehasonlítása