click to enable zoom
keresés...
We didn't find any results
térkép megnyitása
Megtekintés Roadmap Satellite Hybrid Terrain Én helyzetem Teljes képernyő
Találatok az alábbira:

Sellyei Tanoda

Dózsa György út 3.,
add to favorites
789

Intézmény bemutatása

 

A Sellyei Tanoda 2017 január elsejétől – egy európai uniós pályázati támogatásból indulva folyamatosan működik. A felzárkózási szolgáltatásokat elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek veszik igénybe. Rendszeresen 30 gyermeket fogadnak akiknek  családi, közösségi és szabadidős programokat szerveznek a helyi munkatársak. Az Ormánság egyike Magyarország legszegényebb kistájának, ahol sok esetben a régi, dicső református korok emlékét mára jórészt az építmények (parókiák, híres kazettás templomok) őrzik. Különösen fontos, hogy ezen a nehézsorsú vidéken élő, rászoruló – sok esetben roma – hátrányos családok gyermekei számára elérhető közösségi programok mellett egyéni fejlesztési lehetőségeket is kínáljanak. Így a tanulók mellett a családok, a szülők is rendszeres, aktív résztvevők a gyülekezeti közösségi házban működő Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház eseményeinek. A tanodai fejlesztési szerepből a helyi munkatársak alapvető célkitűzése a tanulók iskolai sikerességének elősegítése. Ehhez biztosított a gyermekek tantárgyi felkészítése, tanulási motivációjuk erősítése, a saját tanulásmódszertan alkalmazása és az önálló tanulás segítése. Mindezen tevékenységek mellett különös hangsúlyt helyeznek a szociális hátrányok kompenzálására is. Fontosnak tartják az öngondoskodó, felelős életvitel kialakítását, a továbbtanulás, pályaorientáció segítését. Folyamatosan együttműködnek Sellye és a környék településeinek szakmai és civil szervezeteivel, kölcsönösen részt vesznek egymás programjain, segítik a másik munkáját. Ez az együttműködési háló különösen fontossá vált 2021 júliusában, amikor elemi csapásként óriási viharkár érte a várost és a környező településeket.  2020 végén – egy uniós infrastrukturális fejlesztést célzó projektnek köszönhetően – a Sellyei Református Gyülekezet közösségi házának átalakításával és korszerűsítésével lehetővé vált a Tanoda és BK Ház közös épületben való működése. A megújított gyülekezeti otthonban – a lelkész és a helyi közreműködők segítségével – megpróbálnak minden olyan támogatást igénybe venni, ami a tanodás gyerekek hasznára válhat. A szülőföldhöz ragaszkodás, a teremtett világ kincseinek felelős megóvása érdekében sikerrel pályáztak, így 2020-tól ökogyülekezeti címmel is rendelkezik a sellyei tanoda.

Cím: Dózsa György út 3.
Település:
Megye:
Irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Megnyitás térképen
Property Id : 4188
Intézmény teljes neve: Sellyei Tanoda
Fenntartó: Református Szeretetszolgálat
E-mail: felzarkozas@diakonia.hu

Intézmények összehasonlítása