click to enable zoom
keresés...
We didn't find any results
térkép megnyitása
Megtekintés Roadmap Satellite Hybrid Terrain Én helyzetem Teljes képernyő
Találatok az alábbira:

MRE Válaszút Misszió

Intézmény bemutatása

Az MRE Válaszút Drogkonzultációs Iroda a főváros egyik legforgalmasabb, és a kábítószer használat szempontjából egyik legfertőzöttebb részén, a Széll Kálmán térnél kínál új esélyt a szermentes életre vágyó drogfüggő fiatalok számára. A hozzánk fordulók nagy számából és változatos körülményeiből az látszik, hogy ez a probléma sokkal szélesebb társadalmi réteget érint, mint azt sokan elsőre gondolnák.

Meggyőződésünk, hogy a kábítószer függőség egy olyan betegség és rabsági helyzet, mely az ember egész egzisztenciáját érinti, s messze túlmutat a drog biokémiai hatásmechanizmusain. A drogprobléma nem egyetlen meghatározója a drogos személyiségének, hanem jelzést ad arról, hogy a személyiség beteg. Ha csupán “leszoktatjuk”, méregtelenítjük, de nem tanul teljesen új életvitelt, akkor csak időlegesen segítettünk.

Irodánkban ezért a segítségnyújtásnak is többféle formája valósul meg. Eljuttatjuk a jelentkezőket rehabilitációs otthonokba, megelőző-felvilágosító szolgáltatást végzünk, és egyéni konzultációkkal segítjük a leszokást. Emellett lehet nálunk jogi tanácsadást kérni, szállást és munkát keresni, hogy ezzel is támogassuk a józan életbe való visszarázódást és igyekszünk hozzájárulni, hogy klienseink ismét hasznos és aktív tagjai lehessenek társadalmunknak.

Tevékenységeink

Szenvedélybetegek közösségi ellátása

A Válaszút Drogkonzultációs Irodánál működő közösségi szenvedélybeteg ellátás 2005 óta működik. Célja, hogy az intézménnyel kapcsolatba kerülő szenvedélybetegek eredeti lakókörnyezetükben élve, annak teljes jogú tagjai tudjanak maradni, valamint szükség esetén reintegrálódjanak a közösségeikbe, vagy újabb közösségekbe.

Az irodánkat felkeresők számára az alábbi módokon igyekszünk segítséget nyújtani:

 • alapvető egészségi és pszichés állapotuk javításában
 • meglévő kompetenciáik megtartásában, illetve fejlesztésében
 • a mindennapi életükben jelentkező konfliktusok megoldásában, illetve új konfliktus megküzdési stratégiák elsajátításában
 • szociális gondozásukban
 • mentális gondozásukban
 • az egészségügyi alap- és szakellátáshoz való eljutásban
 • egyéb szolgáltatások felé történő eljutásban

Az ellátás hosszú távú és a kliensek egyéni szükségleteire épülve, azokat figyelembe véve valósul meg, melynél különös hangsúly helyeződik az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra.

A programban ellátottak többnyire otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek, akiknél a szerhasználati probléma ambuláns ellátási formával egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben és szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. Továbbá olyan aktív, szerhasználati tünetekkel rendelkező személyek, akik korábban még nem álltak addiktológiai kezelés alatt, azonban az addiktív magatartás kialakulása szempontjából veszélyeztetettek. Legvégül pedig olyan szenvedélybetegek, akik hosszabb kórházi, vagy egyéb bentlakásos kezelés alatt állnak vagy álltak, azonban lakóhelyükön, illetve tartózkodási helyükön stabil, támogató hátteret, kontrollt igényelnek.

Szenvedélybetegek nappali ellátása

A nappali ellátás a következő szolgáltatásokat biztosítja:

 • elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni
  tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására és ápolására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, a személyes ruházat tisztítására
 • az ellátást igénybe vevők igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő, családi programok szervezése és lebonyolítása
 • az ellátást igénybe vevők igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő programok megvalósítása
 • a klientúra számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése
 • szabadidős programok szervezése
 • egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • munkavégzés lehetőségének szervezése, álláskeresés segítése
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése
 • felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról
 • mentális és szociális gondozás

Az intézményben szervezett foglalkozások és programok az életmódváltozás ösztönzésére, a relapszus megelőzésére törekszenek, illetve az intézményben dolgozók révén szükség szerint segítik a kapcsolattartást az ellátott kezelő orvosával vagy az egészségügyi gondozást végző szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal.

Alacsonyküszöbű ellátás

A Válaszút alacsonyküszöbű szolgáltatása finanszírozott formában 2009-óta működik. Célja a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása és ellátása, a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak a csökkentése, a változás elindítása és segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése. A szolgáltatás lényege az egészségügyi és szociális szolgáltatások megismertetése, használatuk ösztönzése, megkönnyítése a szenvedélybetegek, addiktológiai problémával küzdő populációk számára.

Ennek során a következő feladatokat látják el:

 • a szenvedélyproblémás kliensek megtalálása
 • a szolgáltatások igénybevételére ösztönzése
 • a túléléshez szükséges szolgáltatások biztosítása (tűcsere, élelmiszer, ruházat)
 • a kliensek további kezelések felé terelése.
 • az egészséggel kapcsolatos információk
 • biztonságos droghasználattal kapcsolatos üzenetek terjesztése

Megelőző felvilágosító ellátás

Az elterelési program célja:

A Btk. 2003. évi II. törvénnyel történt módosítása óta lehetőség van a “visszaélés kábítószerrel” bűncselekmény bizonyos, törvényben meghatározott elkövetői számára a büntetés elkerülésére. A Btk. 283.§-a határozza meg azokat az eseteket, amikor nem büntethető az eljárás alá vont személy feltéve, ha vállalja, hogy egy legalább 6 hónapig tartó folyamatos, a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt, és ezt okirattal igazolja.

Az Iroda e törvényi szabályozás által nyújtott lehetőség alapján egyéni és csoportos konzultációs alkalmakat tart olyan kliensek részére, akik kábítószer-használatot megelőző felvilágosító ellátásban szeretnének részt venni azért, hogy ezáltal a bírósági eljárás, illetve büntetés kiszabása alól mentesüljenek.

Az elterelésnél használt munkamódszerek:

 • Egyéni konzultáció
 • EuroAsi teszt
 • életvezetési tanácsadás
 • egészség-megőrzési tanácsadás
 • jogi tanácsadás /kérésre/
 • speciális munkavállalási tanácsadás
 • Csoportfoglalkozás
 • élj tisztán – életvezetési tréning
 • önismereti jellegű csoport
 • Hozzátartozói program /egyéni és csoportos/

Elő- és utógondozói program

Előgondozás

A Válaszút látja el a rehabilitációs otthonokba kerülő kliensek felvételiztetését, a felvételijüket kérők előgondozását. A felvételi beszélgetések, illetve az előgondozási találkozók helyszíne a Válaszút irodája. Az előgondozás egy több alkalomból álló, a terápiás otthonra felkészítő konzultációs sorozat.

 • HIV, Hepatitis szűrés
 • Tüdőszűrés
 • Szükséges iratok beszerzése
 • Terápiás program bemutatása
 • Motivációs tréning
 • Detoxikálás megszervezése
 • Hozzátartozók bevonása

Utógondozás

Az utógondozás célja, hogy terápiás otthonokból frissen kikerült részére lehetőséget biztosítson egyéni konzultációra, valamint önsegítő és visszaesés-megelőzési csoporton való részvételre, pályaválasztási tanácsadási és egészségnevelési tanácsadásra, és ezáltal az absztinencia tartásukban segítse őket.

 • Önsegítő csoport
 • Egyéni konzultáció
 • Szabadidős programok szervezése
 • Önkéntesek bevonása
 • Gyülekezeti integráció

Börtönprogram

A program célja komplex drog prevenciós programok lebonyolítása büntetés-végrehajtási intézetek körleteiben fogvatartott személyek számára. A programok lényege, hogy a résztvevők számára a drogfogyasztó magatartással szemben egészséges, pozitív életvezetési mintát nyújtson, a szabadulást követően a programban résztvevők képesek legyenek szermentes életvitel kialakítására. Az egészség-magatartás megtanulható kompetenciává fejlődik megfelelő képzési és pszichológiai környezet, és az egyén belső motivációi hatásaként. Ezek a kognitív, önsegítő, mentálhigiénés komplex programok kiemelt fontosságú tanulási élményt jelentenek a résztvevőknek, valamint prevencióként hatnak a szabadulást követő drogfogyasztás, mint adekvát válasz ellen.
Intézményünk programjában sokféle személyiség- és készségfejlesztő, önsegítő, az egészséges életmódra való átállást támogató elem van.

A programok:

 • Visszaesés-megelőzési tréning,
 • önismeret fejlesztés, erőforrások felmérése, (támogató kapcsolatok felmérése, intézményi lehetőségek, önsegítő csoportok, esetleges gyülekezeti és egyéb hordozó közösségbe való integráció (Anonim Alkoholisták, Névtelen anyagosok, Válaszút utógondozó, stb.),
 • álláskereső tréning – képességek felmérése, fejlesztése, álláskereső technikák, gyakorlatok,
 • szabadulás utáni józan életre való felkészítés

A pszichológiai és csoportdinamikai hatások mellett a programok során a résztvevők személyisége az alábbi dimenziókba fejlődhet:

 • a szabadidő „értelmes” eltöltésére való motiváltság, képesség,
 • önismerete- valós vagy vélt korlátaik felismerésének képessége,
 • önbizalom,
 • felelősségérzet,
 • egymás iránti tolerancia és megértés,
 • kapcsolatteremtő készség,
 • konfliktuskezelő képesség,
 • problémamegoldó képesség.

Hozzátartozói program

Mind a szenvedélybetegség kialakulásában, mind annak fenntartásában meghatározó szerepet tölt be a család. A szenvedélybetegség az egész családi működést érintő olyan, idővel elsődlegessé váló stressz forrásként jelenik meg, amely az alapvető családi funkciók sérülése révén- megakadályozhatja tagjai testi és lelki biztonságának kialakulását és fennmaradását. Az Iroda oly módon koncentrál a kezelésben lévők családjára, hogy megpróbálja megérteni az adott család belső dinamikáját, és a pár-, és család konzultációs ülések keretében, valamint a szülőcsoportok segítségével kísérletet tesz annak megváltoztatására. További célunknak tekintjük a családok szociális kapcsolatainak feltérképezését, és a családok környezetében meglévő erőforrások elérhetővé tételét a visszaesés-megelőzés érdekében.

A Misszió a következő beavatkozási pontok mentén végzi családkezelési munkáját.

 • A családok motiválása: cél, hogy a kezelés alatt álló kliens hozzátartozói megismerjék magát a kezelést, és ezáltal támogató szerepük megerősödjön.
 • A családok oktatása: fontos célkitűzésünk a családok megismertetése azon elméleti összefüggésekkel, melyek a szenvedélybetegségek és a családok kapcsolatára vonatkoznak.
 • Családi tanácsadás: a tanácsadás során azon problémák megoldásában segítjük a családot, melyek összefüggésben állnak a szerhasználattal.
 • Hozzátartozói csoport: az addikcióval kapcsolatos, mélyen gyökerező családi díszfunkciók kezelését célozza meg.
Cím: Krisztina krt. 5.
Település:
Megye:
Irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Megnyitás térképen
Property Id : 2531
Intézmény teljes neve: MRE Válaszút Misszió
Fenntartó: Református Szeretetszolgálat
Alapítás éve: 1992
Honlap: www.valaszutiroda.hu
Telefonszám: +36 1 224 0122
E-mail: valaszutiroda@diakonia.hu
az intézmény fogad önkénteseket

Intézmények összehasonlítása