click to enable zoom
keresés...
We didn't find any results
térkép megnyitása
Megtekintés Roadmap Satellite Hybrid Terrain Én helyzetem Teljes képernyő
Találatok az alábbira:

Biztos Kezdet Gyerekház Sellye

Dózsa György utca 3.
add to favorites
1728

Intézmény bemutatása

„ A gyermek a világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel”.  (Mérei Ferenc)

 

Sellyén a Biztos Kezdet Gyerekház 2018. évben kezdte meg működését ideiglenes helyszínen. 2021-ben a felújított Sellyei Református Gyülekezet épületében (Sellye, Dózsa Gy. u.3.) nyert végleges elhelyezést, közös épületben a helyben működő tanodával. Mindkét intézmény fenntartója a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda (MREDI).

A sellyei református gyerekház célja: a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradást kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermekek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

A Biztos Kezdet Gyerekház a gyermek sikeres óvodai beilleszkedése, valamint a gyermek és a család sikeres társadalmi integrációja érdekében Sellyén is együttműködik a gyerekvédelem, a szociális szakma és az oktatási intézmények képviselőivel, így különösen a család-és gyermekjóléti szolgálattal, a család- gyermekjóléti központtal, az óvodával, védőnői szolgálattal.

A gyermekekre irányuló szolgáltatások egyike az életkoruknak megfelelő (0-3 év) képesség kibontakoztató foglalkozások. Az előre megtervezett eseményeknél elsődleges szempont a gyermekek testi, szellemi fejlődésének biztosítása. Mindezeket saját és külső szakemberek tevékenységével segíti elő a gyerekház. Ilyen programoknak tekinthetőek a heti rendszerességgel megvalósuló mozgásfejlesztő foglalkozások, komplex zenei fejlesztések, családi ünnepek megtartása. Fontos, hogy a gyerekház kapcsolódik a helyi református gyülekezet programjaihoz is adománygyűjtéssel, szociális segítéssel. Különösen fontos a rászoruló családok esetében a kisétkeztetés biztosítása, amely az egészséges táplálkozást segíti elő.

A gyermekek mellett fontos feladat a szülőkre irányuló szolgáltatások biztosítása: beszélgető körök, szüléssel, kismamasággal kapcsolat havi dúlai program.

A közösség egészét érintő helyi szolgáltatásnak tekinthetőek a különböző egyházi és települési ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, melyek közösen szervezett rendezvények formájában valósulnak meg.

A szeretetteljes légkör biztosítását, a bizalom és a családok segítését alapvető feladatának tekinti a sellyei Biztos Kezdet Gyerekház munkatársi közössége.

Cím: Dózsa György utca 3.
Megye:
Irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Megnyitás térképen
Property Id : 4197
Intézmény teljes neve: Biztos Kezdet Gyerekház Sellye
Fenntartó: Református Szeretetszolgálat
E-mail: felzarkozas@diakonia.hu

Intézmények összehasonlítása